Vážení dôchodcovia,
      v nadväznosti na uznesešnie vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky,
      obec Opátka poskytuje pre dôchodcov telefónnu linku pre zabezpečenie objednania si potravín. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0917 130 982.