V súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej novým koronavírusom sú pre verejnosť zverejnené nové právne akty na úvodnej webstránke Okresného úradu Košice-okolie v Dôležitých oznamoch (vpravo).
http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie