Preventívne opatrenia na ochranu seniorov

http://www.opatka.sk/download/files/Pr%C3%ADpis%20na%20Obecn%C3%A9%20%C3%BArady%20KS.doc http://www.opatka.sk/download/files/pr%C3%ADloha%20%C4%8D_%201.pdf http://www.opatka.sk/download/files/pr%C3%ADloha%20%C4%8D_%202.pdf...

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznamujeme verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027" je prístupné na obecnom úrade počas stránkových hodín. Bližšie informácie o dokumente v prílohe....

Informácia o aplikácii

V súvislosti s koronavírusom COVID-19 Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia na základe požiadavky Košického samosprávneho kraja informuje občanov o možnosti využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch,...