Prerušenie distribúcie elektriny

VSD oznamuje občanom naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite: Obec Opátka- celá obec, celé chatové lokality Turist Klub, Opatský Zlatník, Harmoňoška, PKO, Malá Galová lúka, Veľká Galová lúka, Zálom, Hájenka v termíne13.10.2020 od 8:30 h do 11:30 h....

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznamujeme verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027" je prístupné na obecnom úrade počas stránkových hodín. Bližšie informácie o dokumente v prílohe....