Mobilné odberné miesto Košice-okolie

Zriadenie mobilného odberového miesta pre okres Košice-okolie je v meste Moldava nad Bodvou v Amfiteátri pri Kultúrnom dome vstup Hlavná 58 a výstup na Záhradnej 43. na obdobie predbežne od 9.11.2020-13.11.2020.  Čas testovania je určený so začiatkom od 12.00 do 20.00 hod s...

Celoplošné testovanie: Spoločná zodpovednosť

Vážení občania v obci Opátka sa celoplošné testovanie uskutoční dňa 31.10. (sobota). Čas testovania: 7.00 – 12.00 hod. (prestávka od 12.00 do 12.45 hod.) 12.45 – 18.00 hod. (prestávka od 18.00 do 18.30 hod.) 18.30 – 22.00 hod. Posledné vzorky sa odoberú najneskôr o 21.30...

Stavebný úrad - homeoffice

Pani Ing. Grabriela Nižňanská (referent stavebného úradu) má od 06.10.2020 schválený homeoffice. V prípade potreby ju možno kontaktovať prostredníctvom mailu:...

Literárna súťaž 2020

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVI. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému AKÚ CENU MÁ MIER? Súťažné práce v...

SODB 2021

Štatistický úrad SR zverejnil tlačovú správu o stave realizácie ESDB po štyroch mesiacoch aktívnej práce obcí a miest Košického kraja....

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD oznamuje občanom naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite: Obec Opátka- celá obec, celé chatové lokality Turist Klub, Opatský Zlatník, Harmoňoška, PKO, Malá Galová lúka, Veľká Galová lúka, Zálom, Hájenka v termíne13.10.2020 od 8:30 h do 11:30 h....