SODB 2021-posun asistovaného sčítania

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!   Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov...

Celoplošné testovanie

Od 18.01. do 26.01.2021 bude prebiehať celoslovenský skríning. Testovanie nie je povinné, avšak od 27. januára bude negatívny certifikát podmienkou cesty do práce, či pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Oznamujeme občanom, že v...

Sčítanie obyvateľov 2021

Oznamujeme občanom, že 15.02.2021-31.03.2021 bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov. Pôjde o prvé plne elektronické sčítanie. Bližšie informácie budeme pravidelne zverejňovať na webstránke obce, facebookovej stránke obce a na úradnej tabuli.  Ak sa niekto nevie...

Upozornenie

Pripomíname občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť (pozemky, stavby) v roku 2020  v katastrálnom  území Opátka, aby podali daňové priznanie z nehnuteľností do 31.01.2021 na obecný úrad v Opátke....

Zmeny rozpočtu na rok 2020

http://www.opatka.sk/download/files/K%C3%B3pia%20s%C3%BAboru%20ROZPO%C4%8CET%20zmeny%202020%20pr%C3%ADjmy.pdf http://www.opatka.sk/download/files/K%C3%B3pia%20s%C3%BAboru%20ROZPO%C4%8CET%20zmeny%202020.pdf...