Sčítanie obyvateľov 2021

Oznamujeme občanom, že 15.02.2021-31.03.2021 bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov. Pôjde o prvé plne elektronické sčítanie. Bližšie informácie budeme pravidelne zverejňovať na webstránke obce, facebookovej stránke obce a na úradnej tabuli.  Ak sa niekto nevie...

Upozornenie

Pripomíname občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť (pozemky, stavby) v roku 2020  v katastrálnom  území Opátka, aby podali daňové priznanie z nehnuteľností do 31.01.2021 na obecný úrad v Opátke....

Zmeny rozpočtu na rok 2020

http://www.opatka.sk/download/files/K%C3%B3pia%20s%C3%BAboru%20ROZPO%C4%8CET%20zmeny%202020%20pr%C3%ADjmy.pdf http://www.opatka.sk/download/files/K%C3%B3pia%20s%C3%BAboru%20ROZPO%C4%8CET%20zmeny%202020.pdf...

Mobilné odberné miesto Košice-okolie

Zriadenie mobilného odberového miesta pre okres Košice-okolie je v meste Moldava nad Bodvou v Amfiteátri pri Kultúrnom dome vstup Hlavná 58 a výstup na Záhradnej 43. na obdobie predbežne od 9.11.2020-13.11.2020.  Čas testovania je určený so začiatkom od 12.00 do 20.00 hod s...