OZNAM

Dňa 27.04.2023 (štvrtok) bude obecný úrad zatvorený. Otvorený bude v piatok v čase 09.00 - 12.00. Ďakujeme za...

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

         Obec Opátka v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého uznesenia č. U 23/2023 Obecného zastupiteľstva v Opátke zo dňa 20.04.2023 VYHLASUJE Výberové konanie na obsadenie...

Pravidelné preskúšanie sirén

Vážení občania, v súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2022/000635-032 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023" zo dňa 16.11.2022 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania...

Obrázok k článku Opátsky Silvester

Opátsky Silvester

Obec Opátka pozýva všetkých občanov, chatárov, návštevníkov a priateľov obce na Opátsky Silvester,  ktorý sa uskutoční 31.12.2022 od 16.00 pred obecným úradom. Pripravené je občerstvenie: guláš, klobásky, varené vínko, medovina od domáceho včelára a o...

Výsledky komunálnych volieb 2022

Vážení občania! Na základe zákona č. 346/1990 Zb. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňujeme výsledky komunálnych volieb na základe zápisnice miestnej volebnej komisie. V obci Opátka bol vytvorený 1 volebný obvod a 1 volebný...

Vyhlásenie referenda

VYHLÁSENIE REFERENDA     Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023  Referendum sa koná od 07.00 h do...

OZNAM

Dňa 20.10.2022 (štvrtok) bude obecný úrad v Opátke zatvorený. Ďakujeme za...

Uzavretá cesta - Rally 22.-23.10

Oznamujeme občanom, že počas víkendu 22. - 23.10. 2022 budú z dôvodu konania 48. Garrett Rally Košice nasledovné uzávierky ciest:   sobota 22.10.2022 1) Uzávierka obecnej cesty v úseku Ruskov – Slančík v čase: 13:20 - 19:00 nedeľa 23.10.2022 1) Uzávierka...