http://www.opatka.sk/download/files/Oznam%20obmedzenie%20spojov%20a%20pr%C3%A1zdniny%20od%2028_10_2020.pdf