V období od 03.05.2021 do 13.06.2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov Slovenska. Kontaktné miesto je na obecnom úrade v Opátke. Kontaktné miesto musí byť otvorené každý deň aspoň 2 hodiny, z toho dôvodu sú úradné hodiny obecného úradu počas sčítania upravené nasledovne: 

Pondelok                7:30 –  12.30 hod.

Utorok                    7:30 –  10:00 hod.
Streda                  15:30 –  17:30 hod.
Štvrtok                  7:30 –  12.30 hod.
Piatok                   7:30 –  10:00 hod.