Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) plánuje väčšiu údržbu lesnej účelovej cesty medzi Zlatníkom a obcou Opátka.
Cesta bude od
 03.02.2017 do 04.02.2017 uzatvorená od 07:30 do 18:00 hod.