Pani Ing. Grabriela Nižňanská (referent stavebného úradu) má od 06.10.2020 schválený homeoffice. V prípade potreby ju možno kontaktovať prostredníctvom mailu: gabriela.niznanska@soubeniakovce.sk