Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 07.06.2017 o 18.00 hod.