Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15.03.2017 o 18.00 hod