Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14.02.2017 o 15.00 hod