Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 22.01.2017 o 17.00 hod