Oznámenie

Obec Opátka v súvislosti s doručením žiadosti o voľbu poštou pre 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
oznamuje, že žiadosti môžu voliči zasielať na emailovú adresu:

obecopatka@gmail.com