Obecný úrad Opátka bude od 16.3.2020 do 23.3.2020 pre verejnosť uzatvorený.

Prosíme občanov aby využívali na vybavenie úradných záležitostí predovšetkým komunikáciu:
- mailom -  obecopatka@gmail.com
- telefonicky č. 055 6961 100
- poštou

Opatrenia sú v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Za pochopenie ďakujeme.