V prílohe je správa o hodnotení strategického dokumentu.
 


http://opatka.sk/download/files/nizkouhlikova%20strategia.pdf