Oznamujeme občanom, že na základe súčasnej pandemickej situácie na celom území Slovenskej republiky, je obecný úrad v Opátke uzavretý do odvolania. 
Neodkladnú agendu overovania podpisov, listín  a iných záležitostí, je potrebné vopred dohodnúť na obecnom úrade  telefonicky na číslo : 055/6961 100, e-mail : obecopatka@gmail.com.
Žiadame Vás,  aby ste  na  ostatnú komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.
Ďakujeme za pochopenie.