Kandidáti alebo politické strany môžu podať kandidátnu listinu do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do komunálnych volieb najneskôr 60 dní pred dňom volieb, čiže do 30. augusta 2022

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie.

Starosta obce Ing. Martin Müller určil za zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Andreu Kovaľovú.

Kontakt na zapisovateľku
email: kovalova.andrea@gmail.com
telefón: 0907 924 823

Kontakt na obec: 
Email: obecopatka@gmail.com
telefón: 0911 503 502