V prílohe nájdete harmonogram vývozu odpadu na rok 2021 pre obec Opátka:

http://www.opatka.sk/download/files/Opatka_KS.pdf