Pripomíname občanom, že práve prebieha prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov. Sčítanie je povinné. 
V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 je asistované sčítanie presunuté a uskutoční sa medzi 01.04.2021 a 31.10.2021. Preto žiadame občanov, aby sa sčítali doma do 31.03.2021.
Ak sa niekto nevie alebo nemôže sčítať sám a nemá nikoho, kto by mu pomohol, môže počkať na asistované sčítanie. Počas asistovaného sčítania sa bude môcť sčítať na obecnom  úrade v Opátke. 
Ďakujem.