Vzhľadom na uzávierku cesty II/547 v úseku od križovatky Cesta na Bankov x Čermeľská cesta po železničné priecestie na Alpinke z dôvodu výrubu drevín popri cestnej komunikácii v období od stredy 4.8.2021 do piatka 13.8.2021 v čase 8.15 – 15.30 hod. budú spoje premávajúce v danom čase v predmetnom úseku vedené nasledovne:
 
810418/1 7.30 Spišská N.Ves, AS – 9.30 Košice, AS bude premávať len v úseku Spišská N.Ves – Margecany; v úseku Margecany – Košice bude ZRUŠENÝ BEZ NÁHRADY
 
801409/38 10.00 Košice, AS – 11.10 Gelnica, aut. nást. bude ZRUŠENÝ BEZ NÁHRADY
 
801409/57 11.00 Gelnica, aut. nást. – 12.15 Košice, AS bude vedený BEZ OBMEDZENIA
 
802436/31 11.50 Košice, AS – 12.35 Opátka, obec bude vedený BEZ OBMEDZENIA
 
704404/1 11.50 Levoča, aut.st. – 14.15 Košice, AS bude vedený len po zastávku Košice, Alpinka; v úseku Košice, Alpinka – Košice, AS bude ZRUŠENÝ BEZ NÁHRADY
 
802436/42 12.35 Opátka, obec – 13.25 Košice, AS bude vedený BEZ OBMEDZENIA
 
802436/15 14.30 Košice, AS – 15.20 Opátka, obec bude ZRUŠENÝ BEZ NÁHRADY
 
802436/26 15.25 Opátka, obec – 16.15 Košice, AS bude ZRUŠENÝ BEZ NÁHRADY
 
801409/54 15.00 Košice, AS – 16.15 Gelnica, aut. nást. bude od zastávky Košice, Čermeľ meškať cca. 15-20 min.
 
810418/4 15.35 Košice, AS – 17.35 Spišská N.Ves, AS bude vedený v úseku Košice – Margecany, kde bude zabezpečený prestup cestujúcich na náhradný spoj do Spišskej N.Vsi
 Viac info na stránke: 
https://www.kosice.sk/clanok/cesta-cermelskym-udolim-na-alpinku-bude-od-stredy-cez-den-uzavreta