Verejná schódza občanov

Poslanci OcZ pozývajú všetkých obyvateľov obce na Verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční v piatok dňa 17. 3. 2017 v sále Obecného úradu o 18.00 h.
Na schôdzi budú občania informovaní o náhradnej kyvadlovej doprave, a tak tiež o prebiehajúcich činnostiach spojené s Kostolom. 
Tešíme sa na vašu účasť.