Skúška sirén

Vážení občania, 

oznamujeme vám, že v piatok 09.12.2022 o 12:00 bude vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou .

S pozdravom

Štefan Klein
starosta obce