Prerušenie distribúcie elektriny 23.7.2018

Dna 23.07.2018 v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. je v lokalite OPÁTKA - chatové lokality Malý Zlatník, Turist-klub a Autocamp z dôvodu modernizácie elektrického vedenia naplánované prerušenie distribúcie elektriny.