Oznam, Skúška sirény

Vážení občania, 

oznamujeme vám, že v súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2023/000894-035 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2024 - usmernenie" zo dňa 15.11.2023 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2024" bude dňa 12.01.2024 o 12:00 realizované akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou.  

S pozdravom

Bc. Miroslava Venenyová
administratívna pracovníčka