Lesná účelová cesta Opátka – Zlatník naďalej uzavretá.

Predpokladaný termín ukončenia prác na lesnej účelovej ceste Opátka-Zlatník sa kvôli nepriaznivému počasiu, ktoré spomalilo postup prác, posúva na 10. marca.
Účelová cesta bude uzatvorená v časoch od 8.00 do 18.00 hodiny. 

Ďalšie informácie týkajúce sa ukončenia prác budú priebežne aktualizované.