2 výsledky pre "zastupiteľstvo"

Zoznam zaregistrovaných kandidátov 2018

...

Rokovanie OZ

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 21.09.2016 o...