20 výsledkov pre "VZN"

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.   Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22...

Návrh všeobecne záväzného nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia 2/2018

http://www.opatka.sk/download/files/Navrh%20VZN%202_2018.pdf...

VZN obce Opátka o organizácii miestneho referenda

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%20o%20organ_miest_ref_1_2018.pdf...

Návrh VZN obce Opátka o organizácii miestneho referenda

http://www.opatka.sk/download/files/Navrh%20VZN%20o%20organ_miest_ref_2018.pdf...

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%202018_0.pdf...

Ružínsky most ostáva pre osobné vozidlá zatiaľ otvorený.

Ružínsky most ostáva pre osobné vozidlá zatiaľ otvorený!      Most č. 547020 cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547 medzi Košickou Belou a Veľkým...

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%202017_3.pdf...

Uzávierka mosta cez priehradu Ružín na ceste II/547

Uzávierka pre nákladnú dopravu sa začne od stredy 7. decembra 2016. Uzávierka pre osobnú dopravu do 3,5 tony sa začne od pondelka 12. decembra 2016....

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opátka

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%20o%20odpadoch.pdf...

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%202013.pdf...