15 výsledkov pre "VZN"

OZNAM o nariadení nestránkových dní na obecnom úrade v Opátke

Obecný úrad Opátka ostáva aż do odvolania pre verejnosť uzatvorený. Prosíme občanov aby využívali na vybavenie úradných záležitostí predovšetkým komunikáciu: -...

OZNAM o nariadení nestránkových dní na obecnom úrade v Opátke od 16.03.2020 do 23.03.2020

Obecný úrad Opátka bude od 16.3.2020 do 23.3.2020 pre verejnosť uzatvorený. Prosíme občanov aby využívali na vybavenie úradných záležitostí predovšetkým komunikáciu: -...

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania návrhu územného plánu obce Opátka

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu obce Opátka plánované dňa 17. marca 2020 o 13:00 hod. sa ruší z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19....

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia

http://opatka.sk/download/files/VZN/VZN%202020.pdf...

Návrh všeobecne záväzného nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia na rok 2020

http://opatka.sk/download/files/Navrh%20VZN%202020.pdf...

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.   Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22...

Návrh všeobecne záväzného nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia 2/2018

http://www.opatka.sk/download/files/Navrh%20VZN%202_2018.pdf...

VZN obce Opátka o organizácii miestneho referenda

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%20o%20organ_miest_ref_1_2018.pdf...

Návrh VZN obce Opátka o organizácii miestneho referenda

http://www.opatka.sk/download/files/Navrh%20VZN%20o%20organ_miest_ref_2018.pdf...

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%202018_0.pdf...