Stavebný úrad - homeoffice

Pani Ing. Grabriela Nižňanská (referent stavebného úradu) má od 06.10.2020 schválený homeoffice. V prípade potreby ju možno kontaktovať prostredníctvom mailu:...

Literárna súťaž 2020

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVI. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému AKÚ CENU MÁ MIER? Súťažné práce v...

SODB 2021

Štatistický úrad SR zverejnil tlačovú správu o stave realizácie ESDB po štyroch mesiacoch aktívnej práce obcí a miest Košického kraja....

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD oznamuje občanom naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite: Obec Opátka- celá obec, celé chatové lokality Turist Klub, Opatský Zlatník, Harmoňoška, PKO, Malá Galová lúka, Veľká Galová lúka, Zálom, Hájenka v termíne13.10.2020 od 8:30 h do 11:30 h....

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov

http://www.opatka.sk/download/files/Pr%C3%ADpis%20na%20Obecn%C3%A9%20%C3%BArady%20KS.doc http://www.opatka.sk/download/files/pr%C3%ADloha%20%C4%8D_%201.pdf http://www.opatka.sk/download/files/pr%C3%ADloha%20%C4%8D_%202.pdf...