Celoplošné testovanie

Od 18.01. do 26.01.2021 bude prebiehať celoslovenský skríning. Testovanie nie je povinné, avšak od 27. januára bude negatívny certifikát podmienkou cesty do práce, či pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Oznamujeme občanom, že v...

Sčítanie obyvateľov 2021

Oznamujeme občanom, že 15.02.2021-31.03.2021 bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov. Pôjde o prvé plne elektronické sčítanie. Bližšie informácie budeme pravidelne zverejňovať na webstránke obce, facebookovej stránke obce a na úradnej tabuli.  Ak sa niekto nevie...

Upozornenie

Pripomíname občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť (pozemky, stavby) v roku 2020  v katastrálnom  území Opátka, aby podali daňové priznanie z nehnuteľností do 31.01.2021 na obecný úrad v Opátke....

Zmeny rozpočtu na rok 2020

http://www.opatka.sk/download/files/K%C3%B3pia%20s%C3%BAboru%20ROZPO%C4%8CET%20zmeny%202020%20pr%C3%ADjmy.pdf http://www.opatka.sk/download/files/K%C3%B3pia%20s%C3%BAboru%20ROZPO%C4%8CET%20zmeny%202020.pdf...