COVID-19: informácie pre verejnosť

V súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej novým koronavírusom sú pre verejnosť zverejnené nové právne akty na úvodnej webstránke Okresného úradu Košice-okolie v Dôležitých oznamoch (vpravo). http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie...

AKTUÁLNE COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť

http://www.opatka.sk/download/files/Verejna-vyhlaska_rozhodnutie_zakaz-hromadnych-podujati.pdf http://www.opatka.sk/download/files/Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-karantena-09-03-20.pdf http://www.opatka.sk/download/files/Verejna-vyhlaska_rozhodnutie_izolacia-v-domacom-prostredi.pdf...