AKTUÁLNE COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť

http://www.opatka.sk/download/files/Verejna-vyhlaska_rozhodnutie_zakaz-hromadnych-podujati.pdf http://www.opatka.sk/download/files/Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-karantena-09-03-20.pdf http://www.opatka.sk/download/files/Verejna-vyhlaska_rozhodnutie_izolacia-v-domacom-prostredi.pdf...